Projektowanie i aranżacja wnętrz hoteli

Każdy hotel projektuje się trzymając się ściśle określonych wytycznych aranżacji wnętrz, niemniej jednak istnieje kilka ważnych kwestii, które należy uwzględnić, aby projektowane wnętrza były prawdziwie funkcjonalne a – co więcej – miały szansę stać się wizytówką hotelu równie atrakcyjną, jak jego logo.

Hotele jedyne w swoim rodzaju, projektowanie komfortowych pokoi

Ciągi komunikacyjne

Bardzo często obejmują one prawie całą powierzchnię sektora ogólnodostępnego, czyli sali recepcyjnej i lobby. Niemniej jednak, nawet w większych hotelach, gdzie stosunek ich powierzchni do całości jest nieco mniejszy, projekt powinien uwzględniać specyficzną rolę ciągów komunikacyjnych, aby jak najlepiej „wkomponować” je w przestrzeń. Z jednej strony stwarza to konieczność usunięcia z przebiegu trasy komunikacyjnej wszelkich możliwych przeszkód, takich jak meble czy inne elementy wyposażenia, ale również schody lub podjazdy.

Z drugiej zaś strony daje nam to możliwość (żeby nie powiedzieć: konieczność) atrakcyjnego zaaranżowania tej na pozór mało korzystnej projektowo przestrzeni. W tym przypadku egzamin zdają wielokolorowe posadzki kamienne, wykładziny obiektowe i elementy wystroju, które jednocześnie pełnią rolę swoistych wyznaczników zasięgów ciągów komunikacyjnych.

Projektowanie recepcji

Recepcja Jest miejscem wyjątkowym, które łączyć w sobie musi funkcjonalność jak i kwestie wizerunkowe. Z tego też względu, oprócz odpowiedniego doboru mebli, a wśród nich lady recepcyjnej, projektant wnętrza musi pamiętać, aby zaplanować powierzchnię możliwą do wykorzystania w celu promocji hotelu. Należy pamiętać, że recepcja jest zazwyczaj położona w pobliżu najważniejszych ciągów komunikacyjnych, co ma znaczący wpływ na możliwości projektowe.

Projektowanie pokoi w hotelu

Pokoje, co raczej oczywiste, zajmują zdecydowaną większość hotelowej powierzchni. Ich projektowanie nie jest zadaniem łatwym z różnych powodów. Po pierwsze, są to pomieszczenia funkcjonalne, zbliżone do pomieszczeń mieszkalnych w domach. Po drugie jednak, z wielu przyczyn urządza się je nieco inaczej niż wspomniane mieszkalne pomieszczenia. Decydują o tym przepisy, ale i względy praktyczne i wizerunkowe.

Najczęściej przygotowuje się kilka ich projektów, bo choć większa część pokoi jest do siebie bliźniaczo podobna, istnieją wyjątki od tej reguły. Są nimi na przykład indywidualnie projektowane apartamenty, lub pokoje w innym skrzydle, jeśli mowa o hotelach oferujących pokoje dla podróżnych z dziećmi czy podróżujących w celach biznesowych. Każdy projektant pokojów hotelowych musi mieć na uwadze również ich funkcjonalność z punktu widzenia obsługi, a nie tylko gości, co czasem ogranicza jego „pole manewru”.

Strefa hotelowa

Hotele miejskie bardzo często ignorują ten problem, ale w przypadku moteli i mniejszych obiektów noclegowych urasta on do wielkich rozmiarów. Mowa tu oczywiście o projekcie bezpośredniego otoczenia hotelu: drogi dojazdowej, ciągów komunikacyjnych, patio, tarasu, ogródka letniego restauracji hotelowej czy bezpośredniego obejścia.

Projekt wymienionych wcześniej elementów jest również zadaniem projektanta wnętrz, który czuwa nad estetyczną i funkcjonalną spójnością wszystkich stref hotelowych, co ma znaczący wpływ na to, jak goście będą postrzegali dany obiekt. Oczywiście projekt wnętrza hotelu musi uwzględniać to, o czym nie myśli się raczej przy projektowaniu wnętrz prywatnych domów. Mowa tu o stopniu użycia wykończeń w czasie, ze względu na intensywność ich eksploatacji.

projektowanie wnętrz hoteli

Hotele są obiektami bardzo zróżnicowanymi, często nawet w obrębie jednej sieci. Ich indywidualność ma wpływ na specyficzną atmosferę miejsca, jednak w projektowaniu hoteli nie jest to jedyny cel – ważne jest, aby projekt ułatwiał równoczesną obsługę wielu gości.

Strefy dostępu

Każdy hotel posiada część ogólnodostępną i zamkniętą (co nie znaczy, że zupełnie niewidoczną) dla gości. Strefa ogólnodostępna jest dla gestorów niczym wizytówka estetyczna całego obiektu, stąd w lobby hotelowych nie brakuje zazwyczaj fontann, kawiarni, a czasem nawet palmiarni. Z drugiej strony, już obsługowa część lady recepcyjnej zalicza się do zamkniętej części hotelu.

Jest ona twardym orzechem do zgryzienia dla każdego projektanta, bowiem w obu częściach lady należy zachować spójną estetykę, ale pamiętać również o zupełnie różnej funkcjonalności dwóch jej stron. Przykładowo: jeśli kamienna posadzka sprawdza się w lobby, niekoniecznie musi ona sprawdzać się w recepcji.

Wiele również zależy od wizji gestora obiektu, lub stylu budynku, mogą one bowiem stwarzać pewne ograniczenia, albo być wskazaniem do zastosowania konkretnych technik czy materiałów wykończenia, a także na przykład ustawienia mebli stylowych.

Należy również mieć w pamięci, że zachowanie takiej samej estetyki co w głównej części obiektu jest konieczne również w pokojach, co w przypadku ich dużej liczby może generować kłopoty finansowe (nie wszystkie pokoje mogą być w końcu jednakowo luksusowe).

Projektowanie wnętrz hoteli w etapach

Wykorzystanie obiektu musi być zawsze uwzględnione w przypadku projektowania hoteli. Jest to tak ważne między innymi dlatego, że wykończenia wnętrz muszą być stosownie dobrane do planowanej intensywności eksploatacji. Różni się ona bowiem w poszczególnych strefach hotelu, co wiąże się z decyzją, czy cały obiekt będzie utrzymany w jednorodnym stylu, czy może wędrówka po hotelowych piętrach będzie jednocześnie wędrówką poprzez różne style – co jest nierzadko zabiegiem stosowanym w projektowaniu największych hoteli.

Należy pamiętać, że czasem rozciągnięcie jednego stylu estetycznego na dużej powierzchni prowadzi do monotonii. Rozwiązaniem takiego problemu jest zwykle wewnętrzne zróżnicowanie stylu, którego potrafią dokonać tylko projektanci wnętrz z „najwyższej półki”. Aktualnie biura architektoniczne zatrudniają własnych projektantów, jednak czy można powiedzieć, że efekty ich pracy są zadowalające?

Cóż – każdy obiekt stwarza możliwość zaprojektowania go na wiele różnych sposobów. Niemniej jednak jeśli w projekcie brak jest indywidualnego podejścia, to efekt zawsze jest bardzo szablonowy. Nie wróży to dobrze hotelowi, co potwierdza zwykle wzrost zainteresowania niektórymi hotelami po ich remontach, których efektem była zwykle zmiana wystroju wnętrza.